Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

28 września 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Ołdakach.

Przygotowaliśmy lokal wyborczy, listy wyborcze, komisja wyborcza zliczała głosy, obliczyła frekwencję wyborczą. Wybory przebiegły bez zakłóceń. Za przygotowanie lokalu wyborczego i przebieg wyborów odpowiadały: Paulina Pijanowska i Julia Wilkowska.

Do wyborów zgłoszonych zostało sześcioro kandydatów: Mateusz, Michał, Julia, Patrycja, Aleksandra, Julia.

Wyniki wyborów:

Frekwencja wyborcza: 69%.

Przewodniczący SU – Michał z klasy VIII SP.

Zastępcy Przewodniczącego SU – Julia oraz Patrycja z klasy III gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Aneta Dyjak