INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE STRAJKU

Kwiecień 3, 2019r.

Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej w Ołdakach
i Rodzice Dzieci Oddziałów Przedszkolnych

Szanowni Państwo,
działając jako Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Ołdakach  niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi.

W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja szkoły zamierza wystąpić do Organu Prowadzącego – Gminy Rzekuń o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozpoczęcie akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie wiązało się z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły/oddziału przedszkolnego z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole i dzieci w przedszkolu. Z wstępnych danych wynika,  że skala strajku w szkole będzie bardzo duża. W związku z tym, prosimy rodziców, aby w miarę możliwości, zaopiekowali się dziećmi w pierwszych dniach strajku.

O wyrażeniu zgody przez organ prowadzący na zawieszenie zajęć bądź odmowie jej wyrażenia zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. Jako dyrekcja szkoły proszę o zrozumienie w tym trudnym czasie.  Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. Należy pamiętać, że dopiero w dniu rozpoczęcia strajku pewne będzie to, jak wygląda sytuacja w szkole – dopiero 8 kwietnia nauczyciele będą podpisywać listy strajkowe i stanie się jasne, jaka część pracowników szkoły przystąpi do strajku. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Anna Lenkiewicz-Choinka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach