Ocenianie

Strona zawiera Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów.

Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Edukacja informatyczna
Religia

Klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Edukacja informatyczna
Religia

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Język angielski
Religia

Klasa 4

Plastyka
Muzyka
Informatyka
Religia
Technika
Przyroda, Biologia, Chemia
Język polski
Język angielski
Historia, wymagania
Matematyka

Klasa 5

Informatyka
Religia
Technika
Plastyka
Muzyka
Przyroda, Biologia, Chemia
Język polski
Język angielski
Historia, wymagania
Geografia, wymagania
Matematyka

Klasa 6

Informatyka
Religia
Technika
Plastyka
Muzyka
Przyroda, Biologia, Chemia
Język polski
Język angielski
Historia
Geografia
Matematyka

Klasa 7

Informatyka
Religia
Przyroda, Biologia, Chemia
Chemia – wymagania
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia, wymagania
Plastyka
Muzyka
Geografia, wymagania
Fizyka
Matematyka

Klasa 8

Informatyka
Religia
Przyroda, Biologia, Chemia
Chemia – wymagania
Język polski
Język niemiecki
Język angielski
Historia, wymagania
Geografia, wymagania
Edukacja dla bezpieczeństwa
WOS
Fizyka
Matematyka